Förtroendevalda

STYRELSE OCH PORTVAKTER

Följande personer innehar förtroendeposter för verksamhetsåret

2020-2021.

Alla medlemmar är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Ordförande:

Conny Karlsson

E-post: conny.karlsson@bellman28.se

Styrelseledamot:

Johan Söderlund

E-post: johan.soderlund@bellman28.se

Styrelseledamot:

Nina Hedberg

E-post: nina.hedberg@bellman28.se

Styrelseledamot:

Sofie Sörmark

E-post: sofie.sormark@bellman28.se

Suppleant:

Jerry Strömberg

E-post: jerry.stromberg@bellman28.se

Portvakt Sankt Paulsgatan

Tua-Lisa Runsten

E-post: tua-lisa.runsten@bellman28.se

Portvakt Bellmansgatan

Mesut Yousseinof

E-post: mesut.yousseinof@bellman28.se

Telefonnummer till förtroendevalda listas inte här men finns uppsatta på anslagstavlan i respektive port