Förtroendevalda

STYRELSE OCH PORTVAKTER

Följande personer innehar förtroendeposter för verksamhetsåret

2018-2019.

Alla medlemmar är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Ordförande:

Conny Karlsson

Mobil: 076-3461831

E-post: conny.karlsson@bellman28.se

Styrelseledamot:

Johan Söderlund

Mobil: 076-7726393

E-post: johan.soderlund@bellman28.se

Styrelseledamot:

Nina Hedberg Tel: 08-640 87 37 

Mobil: 076-1227106

E-post: nina.hedberg@bellman28.se

Styrelseledamot:

Sofie Sörmark

Mobil: 070-762 08 80

E-post: sofie.sormark@bellman28.se

Suppleant:

Ellen Wästfelt

Mobil: 073-9378369

E-post: ellen@bellman28.se

Portvakt Sankt Paulsgatan

Tua-Lisa Runsten

Mobil: 073-9963746

E-post: tua-lisa.runsten@bellman28.se

Portvakt Bellmansgatan

Mesut Yousseinof

Mobil: 070-5513813

E-post: mesut.yousseinof@bellman28.se