Ordningsregler

Trivsel och Ordningsregler.

Det här bör du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler!

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel och ordningsfrågorna.

Det innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter reglerna för trivsel och ordning. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

I stadgarna kan man ta reda på ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlem. Man bör notera att man som medlem inte äger sin lägenhet, utan har köpt nyttjanderätten. Grundreglen är att föreningen svarar för husets yttre och för reparationer och underhåll i de gemensamma utrymmen medan enskild medlem ansvarar för det som finns invändigt i lägenheten. Det betyder till exempel att fönstren målas utvändigt av föreningen, men invändigt av medlemmen.

För vem gäller reglerna

Trivsel- och ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivsel- och ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om trivsel- och ordningsreglerna inte följs

Om trivsel- och ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Styrelsen måste först uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

1. Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt, vilket kan komma att innebära höjda avgifter/hyror.

Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon av portvakterna om ingen portvakt kan nås ta kontakt med någon i styrelsen enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

. Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

. Var försiktig med eld.

. Rök inte i allmänna utrymmen.

. Din lägenhet måste enligt lag vara utrustad med brandvarnare.

4. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnade i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

5. Om Sophantering

Hushållsavfall slänger du i soptunnorna på gården. Släng inga sopor utanför soptunnorna, undvik att överfylla soptunnorna, det finns nästan alltid plats i någon av de fem soptunnorna.

OBS! Flaskor eller andra föremål av glas samt metall, elföremål och batterier får inte slängas i soptunnorna.

Notera att sopor måste bäras ned och slängas i soptunnorna direkt de får inte ställas utanför lägenhetens ytterdörr.

En särskild behållare där tidningar kan slängas finns också på gården, behållaren töms varje onsdag. Behållaren är enbart avsedd för tidningar och papper. Wellpapp kartonger glas metall eller plast får inte slängas där.

Förpackningar, wellpapp, metall, flaskor och andra glasföremål kan slängas i återvinningsbehållarna på S:t Paulsgatan 6. Grov-, el- och farligt avfall får du själv ta hand om och transportera till någon av kommunens återvinningscentraler för grov- el- och farligt avfall (ÅVC Östberga, ÅVC Lövsta i Hässelby, ÅVC Vantör i Högdalen eller Mobila miljöstationen).

Det finns inget grovsoprum i fastigheten men föreningen ordnar grovsopsinsamling i samband med städdagen och där kan du också göra dig av med batterier och andra elföremål.

OBS! Det är inte tillåtet att förvara sopor på gården eller i gemensamma utrymmen.

6. Om Renovering av lägenhet

Vid renovering av lägenhet så är lägenhetsinnehavaren skyldig att anmäla till styrelsen att en renoveringska utföras om det medför störningar i fastigheten eller om renoveringen kan påverka andra boende i fastigheten.

Lägenhetsinnehavaren är också skyldig att meddela till styrelsen om renoveringen kan påverka bärande väggar eller om gas, el vatten och avlopp påverkas. Avstängning av vatten i fastigheten får inte ske utan att styrelsen är informerad i god tid i förväg.

I samband med renovering av en lägenhet så är lägenhetsinnehavaren också ansvarig för att alla byggsopor transporteras bort när renoveringen är avslutad.

6.1 Arbetstider och information till grannar under pågående renovering.

Vi måste ta hänsyn tillvarandra så mycket som möjligt när vi renoverar eller bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Mycket störande arbeten (exempelvis bilning av betong, hamrande, borrande och annan typ av maskinanvändning samt av-

stängning av vatten mm) får endast ske under vardagar ( mån - fre.) kl. 09.00 - 17.30. ( ej helger eller helgaftnar ( jul, nyårs, påsk, etc).

Bostadsrättshavaren ansvarar själv för att dessa tider efterföljs. Grannarna skall informeras minst en vecka i förväg med så detaljerade tidsangivelser som möjligt.

Detta skall ske genom anslag i entreportarna/anslagstavlorna och meddelande till de närmast berörda grannarna. I meddelandet skall framgå vilken bostadsrättsinnehavare som genomför renoveringen i den lägenhet som orsakar oväsendet eller avstängningen av vatten mm samt kontaktuppgifter (telefon och mail) så att berörda grannar lätt kan nå den som renoverar.

7. Om Tvättstugan

Föreningen har en tvättstuga, belägen, i källaren. Bokningsschema finns innanför gårdsdörren på Sankt Paulsgatan. Tvättstugan bokas i förväg för max en halv dag. Kom ihåg att tiden du bokar är för både tork och tvätt. Om tvättstugan inte tas i besittning inom en timme så är bokningen förverkad och andra boende kan nyttja tiden.

Den som övertar en tid måste skriva sitt namn på bokningslistan så att inga oklarheter uppstår. Tvättstugan får inte nyttjas efter kl 22:00. Glöm inte att göra rent efter dig! Det gäller både tvättstugan och torkrummet.

Städutrustning finns i tvättstugan. Om du finner tvättstugan eller torkrummet i smutsigt skick så anmäl detta till styrelsen efter att du städat. Notera att Mattor inte får tvättas i våra tvättmaskiner då dessa är avsedda för hushållstvätt.

8. Om något är trasigt

Fel eller något som är trasigt: och som du upptäcker fixar du själv eller rapporterar till portvakten eller någon i styrelsen antingen direkt eller via listan på anslagstavlan.

9. Om Cyklar, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummen i gårdshuset eller i cykelställen på gården. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller på de olika våningsplanen. Skälet är att utrymningsvägar måste vara fria om det händer någonting. Privata ägodelar som skor, dörrmattor mm ska inte placeras i trapphuset då de försvårar för städarna att göra ett bra jobb. Städning i trapphuset sker 1 gång /månad maj-okt och 2 gånger/månad

nov-april.

10. Om Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Om en lägenhetsinnehavare upplever att en granne stör så ska lägenhetsinnehavaren själv först kontakta grannen om detta. Om det inte hjälper så ska styrelsen kontaktas.

Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, tvättstuga och hobbyrum.

Reglerna gäller dygnet runt men det är extra viktigt att reglerna följs vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner respektive att utföra byggnadsarbete (snickra, slipa golv, borra i väggar, riva) under denna tid. Om du ska ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa. Tänk på att golven i lägenheterna är utan stegljudsisolering och att lägenheterna är lyhörda.

Tror du att det kommer att bli en ljudlig fest så boka gärna lokalen i källaren eftersom ljudet därifrån sällan stör grannarna.

11. Om 2:a handsuthyrning

All 2:a handsuthyrning måste anmälas till styrelsen och godkännas i förväg. Ägaren ansvarar för att hyresgästen utför alla åtaganden (t.ex. städning). Styrelsen har rätt att ta ut upp till 20% i påslag vid 2:a handsuthyrning. Generella riktlinjer är att vid kortare uthyrning utgår inget påslag, vid längre uthyrning utgår ett påslag på 5% och vid oönskad uthyrning utgår ett påslag med 20%.

12. Om Hobbyrummet

Föreningen har ett hobbyrum där man kan utföra diverse snickerier eller målningsarbeten. Hobbyrummet finns i källaren. Bokningsschema finns innanför gårdsdörren på Sankt Paulsgatan. Hobbyrummet kan bokas för max 3 dygn i taget. Det är inte tillåtet att svetsa eller ägna sig åt andra

brandfarliga aktiviteter någonstans i huset och givetvis inte heller i hobbyrummet. När du är klar så städa efter dig, tänk på dom som kommer efter dig.

13. Om Gården

Gården kan bokas för grillning och dylikt. Bokningsschema finns innanför gårdsdörren på Sankt Paulsgatan. Den som bokat har förtur till grill, bord och stolar. Störande aktiviteter på gården får inte ske efter kl 22:30 kväll mot vardag eller efter kl 24:00 kväll mot lördag/helgdag. Dynor till utemöblerna finns i förråds/cyckelrummet i gårdshuset. Tänk på att lägga in dom igen efter användandet, det är inte roligt för

andra att komma ned och hitta dynor som är blöta efter att dom varit ute i regn. Om ni använder grillen så rengör den efter er, se till att ni lämnar den i samma skick som ni vill hitta den när ni skall använda den.

14. Om Lokalen och bastun

Föreningen har en lokal i källaren som kan användas för fest och dylikt samt en bastu. Bokningsschema för både lokal och bastu finns innanför gårdsdörren på Sankt Paulsgatan. Lokalen får inte ”lånas ut” till vänner och bekanta. Om något går sönder eller försvinner ska styrelsen

informeras och föremålet ersättas med något liknande. Städa noggrant i våtutrymmet om ni använt det.

Fläkten i våtutrymmet skall alltid stå på.

Tänk på att hålla dörren till trapphuset stängd under festen om den pågår under kvällstid, den behöver inte låsas men att hålla den stängd dämpar ljudet i trapphuset.

15. Om vind och källarutrymmen

Föremål får inte förvaras i gångarna utanför vinds eller källarutrymmen om föremål påträffas där under den gemensamma städdagen så kommer de att slängas.

16. Om Eldning i kakelugnar och eldstäder

All eldning i kakelugnar och eldstäder är generellt förbjudet. Undantag ges endast mot att eldningstillstånd utfärdat av sotarmästare uppvisas för styrelsen

17. Om ventilation i fastigheten

Vår fastighet har självdrag med frånluftsventilation via kanaler från kök och badrum/wc dessa kanaler delas av flera lägen-heter. För att ventilationen ska kunna fungera som avsett i alla lägenheter så kan vi inte tillåta att man ansluter fläktar till någon av dessa kanaler.

Med andra ord så får man inte ha en spiskåpa med utsugsfläkt ansluten till ventilationskanalen i köket eller en utsugsfläkt (sk paxfläkt) ansluten till ventilationskanalen i badrummet.

En spiskåpa utan fläkt är tillåtet att installera i köket och koppla till ventilationskanalen eller en kolfilterfläkt utan anslutning till ventilationskanalen

Har du frågor

Har du frågor eller funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.